Giỏ hàng

Chính sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website yasdecor.com bao gồm: email, tên, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà khách hàng cần cung cấp khi đặt hàng tại YAS Decor, nhằm đảm bảo các quyền lợi tối ưu cho khách hàng.


2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
  • Giao hàng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp;
  • Gửi các thông báo về các bộ sưu tập, khuyến mại mới của YAS Decor;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của người dùng trên yasdecor.com được YAS Decor cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của YAS Decor. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.